Bộ chăn ga gối thêu Tencel lụa cao cấp: “Sương lạnh”

7,900,000 

Bộ chăn ga gối thêu Sương Lạnh bao gồm:

Báo giá bộ chăn ga gối thêu Sương lạnh:
02 vỏ gối 50×70: 600.000
02 Vỏ gối 60×60: 600.000
01 vỏ gối 45×45: 450.000
01 vỏ chăn 2.4x 2.6: 4.400.000
01 vỏ ga giường: 1.850.000
Tổng: 7.900.000