Bộ chăn ga gối thêu Tencel lụa cao cấp: “Sương lạnh”

7,450,000 

Bộ chăn ga gối thêu Sương Lạnh bao gồm:

Báo giá bộ chăn ga gối thêu Sương lạnh:
02 vỏ gối 50×70:600.000
02 Vỏ gối 60×60:600.000
01 vỏ gối 45×45:450.000
01 vỏ chăn 2.4x 2.6:4.400.000
01 vỏ ga giường:1.850.000
Tổng:7.900.000