Bộ chăn ga gối thêu Tencel lụa cao cấp: “Thiên Thu”

7,900,000 

Bộ chăn ga gối thêu Thiên Thu bao gồm:

Báo giá bộ chăn ga gối thêu Thiên Thu:
02 vỏ gối 50×70:900.000
02 vỏ gối 45×45:500.000
01 vỏ chăn 2.4×2.6:4.650.000
01 vỏ ga giường:1.850.000
Tổng:7.900.000