Bộ chăn ga gối thêu Tencel lụa cao cấp: “Thiên Thu”

8,150,000 

Bộ chăn ga gối thêu Thiên Thu bao gồm:

Báo giá bộ chăn ga gối thêu Thiên Thu:
02 vỏ gối 50×70:890.000
02 vỏ gối 45×45:850.000
01 vỏ chăn 2.4×2.6:4.560.000
01 vỏ ga giường:1.850.000
Tổng:8.150.000