Bộ chăn ga gối thêu Tencel lụa cao cấp: “Đám cưới chuột”

8,900,000 

Bộ chăn ga gối thêu Đám cưới chuột bao gồm:

Báo giá bộ chăn ga gối thêu Đám cưới chuột:
02 vỏ gối 50×70:850.000
02 Vỏ gối 60×60:850.000
01 vỏ gối 45×45:770.000
01 vỏ chăn 2.4×2.6:4.580.000
01 vỏ ga giường:1.850.000
Tổng:8.900.000