Bộ chăn ga gối thêu Tencel lụa cao cấp: “Sóng biếc”

7,900,000 

Bộ chăn ga gối thêu Sóng Biếc bao gồm:

Báo giá bộ chăn ga gối thêu Sóng biếc:
02 vỏ gối 50×70:750.000
02 Vỏ gối 50×70 (không thêu):550.000
01 vỏ gối 45×45:450.000
01 vỏ chăn 2.4x 2.6:4.300.000
01 vỏ ga giường:1.850.000
Tổng:7.900.000