Bộ chăn ga gối thêu Tencel lụa cao cấp: “Xuân Hồng”

7,900,000 

Bộ chăn ga gối thêu Xuân Hồng bao gồm:

Báo giá bộ chăn ga gối thêu Xuân Hồng:
02 vỏ gối 50×70: 820.000
01 vỏ gối 45×45: 650.000
01 vỏ chăn 2.4x 2.6: 4.580.000
01 vỏ ga giường: 1.850.000
Tổng: 7.900.000