Bộ chăn ga gối thêu Tencel lụa cao cấp: “Xuân Hồng”

7,900,000 

Bộ chăn ga gối thêu Xuân Hồng bao gồm:

Báo giá bộ chăn ga gối thêu Xuân Hồng:
02 vỏ gối 50×70:820.000
01 vỏ gối 45×45:650.000
01 vỏ chăn 2.4x 2.6:4.580.000
01 vỏ ga giường:1.850.000
Tổng:7.900.000