Bộ chăn ga gối thêu Tencel lụa cao cấp: “Hạ Trắng”

7,900,000 

Bộ chăn ga gối thêu Hạ Trắng bao gồm:

Báo giá bộ chăn ga gối thêu Hạ trắng:
02 vỏ gối 60×90:900.000
02 Vỏ gối 60×60:850.000
01 vỏ chăn 2.4×2.6:4.300.000
01 vỏ ga giường:1.850.000
Tổng:7.900.000