“Rèm thêu hoa đăng tiêu” – Một chút thi vị giữa đời tấp nập